Privacy beleid inzake persoonlijke gegevens op internet

Van Hoek Verhuizingen B.V. streeft naar geheimhouding van de persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden door onze klanten, waar ze ook wonen. Wij houden ons aan het principe dat klanten de vrije keus hebben dergelijke gegevens bekend te maken. Dit maakt het Van Hoek Verhuizingen mogelijk de gewenste informatie en diensten aan onze klanten te leveren en tegelijkertijd hun persoonlijke gegevens te beschermen. Met persoonlijke gegevens bedoelen we hier de informatie die geassocieerd kan worden met een specifieke natuurlijke of rechtspersoon, zoals onder andere namen van klanten, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, persoonlijke informatie over huisvesting, terwijl hij/zij ‘on line’ is en die direct verband houden met hem/haar.

Veel van onze bezoekers kiezen ervoor om persoonlijke gegevens aan Van Hoek Verhuizingen bekend te maken, in de overtuiging dat die informatie verantwoordelijk gebruikt zal worden. Daardoor kunnen ze door Van Hoek Verhuizingen bediend worden in hun vraag naar informatie.

In het onwaarschijnlijke geval dat Van Hoek Verhuizingen een gerechtelijk bevel krijgt of anderszins juridisch gedwongen wordt persoonlijke gegevens vrij te geven, zijn wij wettelijk verplicht hieraan te voldoen, zelfs als dit indruist tegen het privacybeleid van Van Hoek Verhuizingen.

Sommige van onze websites sturen een “cookie”, een bestandje met een samenvatting van uw persoonlijke gegevens, naar uw computer zodat u direct herkend wordt als u de betreffende site opnieuw bezoekt. Als u niet herkend wilt worden, stelt u uw internetbrowser zo in dat cookies van de harde schijf van uw computer gewist of geweerd worden of dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie opgeslagen wordt.

Van Hoek Verhuizingen getroost zich grote moeite om uw persoonlijke gegevens te beschermen met veilige servers. Het beleid van Van Hoek Verhuizingen B.V. is dat alle communicatie met personeel van servicediensten van Van Hoek Verhuizingen (bijvoorbeeld over klachtenafhandeling, productinformatieaanvragen) vertrouwelijk wordt behandeld door de medewerkers van Van Hoek Verhuizingen B.V. De inhoud van dergelijke communicatie wordt binnen Van Hoek Verhuizingen alleen waar nodig verder verspreid, om de aanvragen te kunnen beantwoorden. Van Hoek Verhuizingen is al jaren een vertrouwde naam. De relatie van Van Hoek Verhuizingen met haar klanten is daarbij van het hoogste belang.