Algemene voorwaarden verhuizingen

Eén van de voordelen van Erkende verhuizers zijn de collectief toegepaste Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Heldere spelregels voor verhuizingen, opslag en handymanservices.

De Algemene Voorwaarden Verhuizingen 2015 (AVVV) zijn opgesteld door de Organisatie voor Erkende Verhuizers in nauwe samenwerking met de Consumentenbond.

De rechten en plichten van zowel het verhuisbedrijf als de consument zijn duidelijk beschreven, zodat verrassingen achteraf kunnen worden voorkomen.

algemene voorwaarden verhuizingenWat wordt er geregeld?

De verhuisofferte

Van Erkende verhuizers kun je een duidelijke offerte verwachten, waarin staat welke werkzaamheden worden verricht tegen welke prijs en onder welke voorwaarden.

Verzekering inboedel

Bij een verhuizing binnen Nederland is je inboedel verzekerd tot € 100.000 tegen alle verliezen en materiële schade van de inboedel. De verzekeringsvoorwaarden zijn weer ondergebracht in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor Particuliere Verhuisgoederen (PV05). Deze vind je ook bij de algemene voorwaarden.

Verhuisprijs

Welke methode wordt gehanteerd voor de verhuisprijs: een all-in prijs (aanneming van werk) of een regieprijs (per uur, per km of per volume). Tevens is benoemd welke kosten geen onderdeel uitmaken van een verhuisprijs, zoals tolgelden, parkeerkosten en ontheffingen.

Brochure

Alle Erkende Verhuisbedrijven zijn verplicht om hun diensten volgens deze voorwaarden aan te bieden. De brochure vindt u via deze link. Liever een exemplaar per post ontvangen? Laat het ons even weten en we sturen je een exemplaar toe.

Downloaden