Inboedelopslag

Stel je gaat verhuizen, maar je nieuwe woning is nog niet (helemaal) klaar. Of je bent nog zoekende naar een nieuwe woning. Op zo’n moment zal je de inboedel ergens moeten opslaan. UTS Van Hoek Verhuizingen biedt de perfecte inboedelopslag.
verhuiscontainer NIEUW

Tot vlak voor de verhuizing kunt je nog beslissen om je inboedel alsnog bij ons op te slaan. Ook als je je inboedel slechts enkele dagen wilt opslaan, bijvoorbeeld om de nieuwe woning schoon te maken, kunt je bij UTS Van Hoek terecht.

UTS Van Hoek slaat je inboedel in een verwarmd en elektronisch beveiligd pand op. Je inboedel wordt bij je thuis reeds in een container geladen. Na transport naar ons verhuisbedrijf in Groningen, zal de container met de inboedel met een semi-computergestuurde containerkraan worden gelost en opgeslagen.

Opslagkisten

inboedelopslagAangezien niet alle inboedels even groot zijn, zijn ook de vertrouwde opslagkisten nog in gebruik bij UTS Van Hoek. Deze kisten hebben de capaciteit van één derde van een verhuiscontainer (= 10 m3) en zijn dus met name geschikt voor kleinere inboedels of een gedeelte van een inboedel.

Voor bedrijven

Ook voor bedrijven heeft UTS Van Hoek verschillende mogelijkheden voor opslag, archiefopslag en magazijnruimte. Lees er alles over op utsvanhoek.nl/opslag-logistiek.

Furniture storage (in English)

Furniture storage

Imagine that you’re moving house, but your new place is not yet (completely) ready, or you’re still looking for a new home. In such cases you’ll have to store your furniture somewhere. Van Hoek Verhuizingen offers you the opportunity to do so.

You can still decide to store your furniture with us until just before you move house. Even if you only want to store your furniture for a few days, for instance so that you can clean your new home, Van Hoek is ready to help.

Van Hoek will store your furniture in a conditioned, electronically secured building. Your items will be loaded in a container when we pick them up from your home.

After transport to our storage location in Groningen, the container with your furniture will be unloaded with a semi-computer-controlled container hoist, and stored.

As not everyone has all that much furniture to store, we also still use the traditional wooden storage boxes. These boxes have the capacity of one third of a removal container and are therefore particularly suitable for storing smaller quantities of furniture and other items.